Norbert George
Koninkrijksbeleid fataal voor Curašao 


16,5 x 24 cm
86 pag.
€ 10,00
ISBN 978 90 5170 756 4
NUR 740
2003
Bestel/OrderCurašao is momenteel een veel besproken onderwerp. Dit boek gaat over organisatie- en bestuurlijke criminaliteit op het eiland en de wijze waarop daarbij een groot deel van de samenleving - haar hoop en haar toekomst - door onder meer vroegtijdige dood en kanker wordt bedreigd. De bedrijven, aandeelhouders en overheden die hierbij betrokken zijn, blijken liever te investeren in het onschadelijk maken van critici, het afdekken van illegale praktijken - waaronder het volksgezondheidsdrama dat zich op Curašao afspeelt - en het be´nvloeden van de publieke opinie, dan werkelijk iets te veranderen aan de alom gesignaleerde misstanden. Na deze publikatie zal blijken of ook de Kroon en het Rijksbestuur der Nederlanden aan het rijtje medeplichtigen kan worden toegevoegd, nu zij op haar verantwoordelijkheid is aangesproken.

Een belangrijke vraag is: Komt er een maatregel van Rijksbestuur die een einde maakt aan de huidige overtreding van fundamentele mensenrechten, rechten van het kind en misdaden tegen de mensheid, die worden begaan op Curašao? Het zijn de Leden der Staten-Generaal en de Raad van State die deze vraag staatsrechtelijk dienen te beantwoorden, waaruit het nakomen van waarborgingsverplichtingen door de Kroon en het Rijk zal blijken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Organisatie- en bestuurlijke criminaliteit
2. Shell en het Koninkrijksbestuur als medeplichtigen: 'Het Shell-schandaal'
3. Heimelijke verstandhouding: 'Het ISLA-schandaal'
4. Alles mag en alles kan met de signatuur van de Kroon
5. De Kroon der Nederlanden: formeel en moreel eindverantwoordelijk
Nawoord

Lees de volledige tekst (full text in PDF).

Bestel/Order