Bert Bomert, Theo van den Hoogen & Ramses A. Wessel
Jaarboek Vrede en Veiligheid 2007
Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief


 

Rozenberg
16,5 x 24 cm
274 pag.
€ 24,50
ISBN 978 90 5170 989 6
NUR 740
2008
Bestel/OrderRob van Wijk - Het machtsverval van de trans-Atlantische wereld

Ko Colijn - Het nucleaire jaar 2007

Paul Rusman - Non-proliferatie in Iran en Noord-Korea

Maarten Lak & Emmy Scholten - Tien jaar OPCW (1997) - Een terugblik op de uitvoering van het verdrag in 2007

Koos van der Bruggen - Bioterrorisme onder de aandacht

Kees Homan - Klimaatverandering als veiligheidsprobleem

Dick Leurdijk - Kosovo’s toekomstige status - Dilemma’s op weg naar onafhankelijkheid

Steven Blockmans - De Europese Unie en de wederopbouw op de Balkan:
Minder ad hoc, meer EU

Gelijn Molier - Wederopbouw na gewapend conflict - Naar juridificering van the responsibility to rebuild of een ius post bellum?

Fred Grünfeld - Palestijnen en het Midden-Oostenconflict in 2007 - Strijd en samenwerking met Israël, onderlinge gevechten, en het conflict in Libanon

Marcel de Haas - De Shanghai Cooperation Organisation - Veiligheidsalliantie in opmars

Philip Everts - Ontwikkelingen in de publieke opinie

Bert Bomert (samenstelling) - Nederlandse literatuur over vrede en veiligheid

Bestel/Order