Onze categorie Sociale wetenschappen omvat de volgende series:

Our category Social Sciences contains the following series:

Bonger Reeks
International Child Health Studies
SAVUSA SERIES
Psychoanalyse en cultuur
FSW publicatiereeks
European Diversity Series
Savusa POEM Proceedings
ICS dissertation series
Jellinekreeks
Luxembourg Institute for European and International Studies
Latin America Research Series
SAVUSA-NiZA Student Publication Series

Le processus d'intégration européen dans la suite du Traité d'Amsterdam
The European integration process in the wake of the Amsterdam Treaty

Chiel van den Akker
Beweren en Tonen
Waarheid, Taal en het Verleden

Antelak Al-Mutawakel
Gender and the writing of Yemeni women writers


Serge Allegrezza, Mario Hirsch, Norbert von Kunitzki
L'Immigration au Luxembourg, et après


Margaret Angucia
Broken Citizenship
Formerly abducted children and their social reintegration in northern Uganda

Judit Arends-Tóth
Psychological acculturation of Turkish migrants in the Netherlands
Issues in theory and assessment

Javier Arregui
Negotiation in legislative decision-making in the European Union


Will Arts
Na de fluwelen revoluties
Markttransitie en sociale ongelijkheid in Oost-Europa

Willem Assies, Marco A. Calderon & Ton Salman (eds.)
Citizenship, political culture and state transformation in Latin America


Laureen van Aswegen
Diversity Explored
The nature and impact of diversity interventions at LSAM (PTY) ltd

Matthijs Bal
Age and Psychological Contract Breach in Relation to Work Outcomes


Joost Baneke & Solange Leibovici
Psychoanalyse en geschiedenis


M.J. Bassie
Een kleine geschiedenis van de grote reorganisatie
Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg van 1998-2002

V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger, V.M.F. Homburg, K. Putters
Doorwerking van strategische beleidsadvisering


Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters, Dirk J. Korf
Flevomonitor 2006
Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld

Annemieke Benschop, Manfred Rabes & Dirk J. Korf
Pill testing - ecstasy & prevention


Annemieke Benschop, Marije Wouters, Dirk J. Korf
Flevomonitor 2008
Kwetsbare groepen en huiselijk geweld

Annemieke Benschop, Dirk J. Korf
Flevomonitor 2009
Kwetsbare groepen en huiselijk geweld

A. Benschop, Dirk J. Korf
Flevomonitor 2010
Kwetsbare groepen en huiselijk geweld

Annemieke Benschop, Marije Wouters, Dirk J. Korf
Flevomonitor 2007
Kwetsbare groepen en huiselijk geweld

Annemieke Benschop, Ton Nabben, Dirk J. Korf, Floor van Bakkum, Jaap Jamin
Antenne 2008
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Annemieke Benschop, et al.
Coffeeshops in het hart van de stad
Bewoners en toeristen over postcodegebied 1012 in Amsterdam

Inge Bleijenbergh
Citizens who care
European social citizenship in EU debates on childcare and part-time work

Tim Boekhout van Solinge
Op de pof
Cocaïnegebruik en gezondheid op straat

Bert Bomert, Theo van den Hoogen, Ramses A. Wessel
Jaarboek Vrede en Veiligheid 2008
Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief

Bert Bomert, Theo van den Hoogen & Ramses A. Wessel
Jaarboek Vrede en Veiligheid 2007
Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief

Anneke Both-de Vries
It's All in the Name
Early Writing: From Imitating Print to Phonetic Writing

Erik Brandt
On war and anthropology
A history of debates concerning the New Guinea Highlands and the Balkans

Jan Bredenoord
Estrategias de desarrollo urbano en Léon Nicaragua
Urban development strategies in Léon Nicaragua

Marga Bruyn-Hundt
The economics of unpaid work


A. Cachet & H.J.M. Fenger (red.)
BZK in strategisch perspectief
Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw

Armand Clesse & Sergei Lounev
The vitality of Russia


Armand Clesse & Christopher Coker (eds.)
The vitality of Britain


Armand Clesse & Andrei Kortunov (eds.)
Reinventing and Reinvigorating EU-Russia Relations


Armand Clesse & Seyfi Tashan
Turkey and the European Union: 2004 and beyond


Armand Clesse & Vitaly Zhurkin (eds.)
The future role of Russia in Europe and in the world


Armand Clesse & Xu Mingqi
The vitality of China and the Chinese


Anthony Court
Hannah Arendt's response to the crisis of her times


François Crouzet & Armand Clesse (eds.)
Leading the world economically


Steve de Gruchy, Nico Koopman and Sytse Strijbos (Editors)
From Our Side
Emerging Perspectives on Development and Ethics

Piet Decoster (redactie)
Psychoanalyse en politiek


Ton Dietz, Adam Habib, Harry Wels
Governance and Development in Southern Africa
Proceedings from the third DPRN reginal expert meeting on southern Africa

Jennifer Doekhie, Tom Nabben, Dirk J. Korf
Trendwatch 2008-2009
Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland

Mirjam van Dongen, Gerard A. B. Frinking, Menno J. G. Jacobs
Changing fatherhood
An interdisciplinary perspective

Els van Dongen
Walking stories
An oddnography of mad people's work with culture

Saskia P. C. van Drunen
Struggling with the past
The human rights movement and the politics of memory in post-dictatorship Argentina (1983-2006)

Richard D. Duke and Jac L.A. Geurts
Policy games for strategic management
Pathways into the unknown

Laura den Dulk
Work-family arrangements in organisations
A cross-national study in the Netherlands, Italy, the United Kingdom and Sweden

Laura den Dulk e.a.
Emancipatie als kwestie
Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie

Mirella van Dun
Cocaleros
Violence, Drugs and Social Mobilization in the Post-Conflict Upper Huallaga Valley, Peru

Marcel van Egmond
Rain falls on all of us
But some manage to get more wet than others

Karel Ehrnreich
Like people
The under-untilisaton of people's qualities, capabilities and skills in larger business organisations

Wilco H.M. Emons
Detection and diagnosis of misfitting item-score vectors


Dr. Andreas Eppink
The Old Men in the Mountains
Muslim culture and the psychological side of terrorism

Peter Ester, Henk Vinken, Solange Simões, Midori Aoyagi-Usui (eds.)
Culture and sustainability
A cross-national study of cultural diversity and environmental priorities among mass public and decision makers

Peter Ester, Henk Vinken, Isabelle Diepstraten
Mijn Generatie, Tien jaar later
Generatiebesef, jeugdervaringen en levenslopen in Nederland

Josef Estermann
Dubbele loyaliteit of nieuw heidendom?
Onderzoek naar de samensmelting van religies in de Andes

Andrew Faull
Policing Diversity
An analysis of a diversity intervention and its effects on a South African Police Service station

Titia Feldmann
Refugees and General Practitioners - Partners in Care?


Menno Fenger
Sturing van samenwerking
Institutionele veranderingen in het beleid voor werk en inkomen

Gerard Frinking, Tineke Willemsen
Dilemmas of modern family life
Family values in the 20th century

Francisca Galindo Garre
Issues in the estimation and testing of models for categorical data


Arie Gelderblom
Scholing van werkenden via ICT: deelname, kosten en baten


Norbert George
Koninkrijksbeleid fataal voor Curaçao


H. George, W. Hoogbergen, S. Huybregts, D. Kruijt, W. de Luca & R. Wijngaarde
Atakando Pobresa
Combating poverty through integrated neighbourhood development

J.H.A.M. van Gerven
Aparte coördinatie
Samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties

Karin Geuijen
De asielcontroverse
Argumenteren over mensenrechten en nationale belangen

Martha E. Givaudan Moreno
Precursors of protective sexual behavior in Mexican youth
Development and longitudal evaluation of an intervention

Albert Grundlingh & Siegfried Huigen (Editors)
Reshaping Remembrance
Critical Essays on Afrikaans Places of Memory

Francio Guadeloupe
Chanting down the New Jerusalem
The politics of belonging on Saint Martin and Sint Maarten

Marleen van der Haar
Ma(r)king Differences in Dutch Social Work
Professional Discourse and Ways of Relating to Clients in Context

Maria Haerynck (red.)
Psychoanalyse & beeldende kunst


Jaap de Heer, Myrte Berendse, Hanneke Duynhoven, Sander Merkus
Besturen onder druk
Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland

Dianne van Hemert
Patterns of cross-cultural differences in psychology
A meta-analytic approach

Peter Herrmann
Social Policy in Context


Peter Herrmann, Brigitte Kratzwald, Wendy Earles
New Princedoms
Critical Remarks on Claimed Alternatives by New Life Worlds

Henk van den Heuvel, Mzamo Mangaliso & Lisa van de Bunt (eds.)
Prophecies and Protests
Ubuntu in Glocal Management

Henk Hillenaar & Kees Nuijten (red.)
Psychoanalyse & poëzie


P. Hoebink, A. Padayachee, M. Nkomo et al
Cooperating for Science
An inventory of research and education partnerships between South Africa and the Netherlands

Cor Hoffer
Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland
Een historisch-sociologische analyse van religieus-medisch denken en handelen

Cor Hoffer
Levensbeschouwing en orgaandonatie
Een vergelijking van joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen

C.J.G. Holtzappel (redactie)
Eenheid in verscheidenheid. Droom of werkelijkheid?
Een inleiding tot de culturele en etnische verscheidenheid in Indonesië

Fan Hong, Jörn-Carsten Gottwald
The Irish Asia Strategy and Its China Relations


Justine Horgan
High performance human resource management in Ireland and the Netherlands
Adoption and effectiveness

Sjef Houppermans, Marc de Kesel, Peter Verstraten
Van verbeelding gesproken
Psychoanalyse en fotografie

J. Houppermans (red.)
Over de schreef
Psychoanalyse & literatuur

Sjef Houppermans et al.
Scènes uit een huwelijk
Psychoanalyse en Film

Sjef Houppermans, Marc de Kesel en Peter Verstraten (red.)
Het verlangen om te herinneren
Psychoanalyse en Memoires

Dave Huitema, Marion van Griethuizen, Boudewijn Steur, Ester Weststeijn
Hoezo, Samen?
Bestuurskundige verkenningen naar aanleiding van het Festival der Bestuurskunde 2008

Jacques P.G. Janssen
Do opposites attract divorce?
Dimensions of mixed marriage and the risk of divorce in the Netherlands

Henk Jochemsen & Jan van der Stoep (Eds.)
Different Cultures, One World
Dialogue between Christians and Muslims about globalizing technology

Guno Jones
Tussen Onderdanen, Rijksgenoten en Nederlanders
Nederlandse politici over burgers uit Oost & West en Nederland 1945-2005

Lammert de Jong & Dirk Kruijt (eds)
Extended Statehood in the Caribbean
Paradoxes of quasi colonialism, local autonomy and extended statehood in the USA, French, Dutch & British Caribbean

Eduard Kimman
Verkaveling van de moraal
Inleiding bedrijfsethiek

Eduard Kimman
Understanding Compliance


Sytze Kingma
Het gokcomplex
Verzelfstandiging van vermaak

Christien Klaufus
De steden en de bouwers
Veranderingen in volkswoningbouw en sociale verschuivingen in Riobamba en Cuenca, Ecuador

Jaap Knotter, Marije Wouters, Dirk J. Korf
Gif, geweld & Geld
Een exploratief onderzoek naar productafpersing in Nederland

Wim Knulst
Alles had zijn tijd
De registratie en beleving van de tijdsorde onderzocht

Frans Koenraadt, Antoine Mooij, Jos van Mulbregt
The Mental Condition in Criminal Law
Forensic Psychiatric and Psychological Assessment in a Residential Setting

Frans Koenraadt & Marieke Liem (red.)
Het kind als slachtoffer
Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband

Willem Koot & Ida Sabelis
Beyond complexity
Paradoxes and coping strategies in managerial life

Olaf van Kooten & Jan F.H. Snel (eds)
Plant spectrofluorometry: applications and basic research
A collection of papers to honor Wim Vredenberg

Dirk J. Korf, Marijke van der Woude, Annemieke Benschop, Ton Nabben
Coffeeshops, jeugd en toerisme


Dirk J. Korf, Ton Nabben & Annemieke Benschop
Antenne 2003
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Dirk J. Korf, Marije Wouters, Annemieke Benschop & Patrick van Ginkel
Sterke wiet
Een onderzoek naar blowgedrag, schadelijkheid en afhankelijkheid van cannabis

Dirk J. Korf & Marije Wouters
Wiet Wijs


Dirk J. Korf, Erica van Vliet, Jaap Knotter, Marije Wouters
Tippelen na de zone
Straatprostitutie en verborgen prostitutie in Amsterdam

Dirk J. Korf, Patrick van Ginkel & Marije Wouters
Je ziet het ze niet aan
Zwerfjongeren in Flevoland

Dirk J. Korf, Marije Wouters, Ton Nabben, Patrick van Ginkel
Cannabis zonder coffeeshop
Niet-gedoogde cannabisverkoop in tien Nederlandse gemeenten

D. Korf
Verborgen Werelden
Minderjarige jongens, misbruik en prostitutie

Dirk J. Korf, Ton Nabben, Annemieke Benschop
Antenne 2001
Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers

Dirk J. Korf, Nienke Liebregts
Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam


Dirk J. Korf, Annemieke Benschop & Tibor Brunt
Pillen testen in Nederland


Dirk J. Korf, Ton Nabben, Frank Leenders & Annemieke Benschop
GHB
Tussen Extase en Narcose

Dirk J. Korf, Jennifer Doekhie, Marije Wouters
Amsterdamse coffeeshops en hun bezoekers


Dirk J. Korf, Ton Nabben, Annemieke Benschop
Antenne 2002
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Dirk J. Korf
Dutch treat
Formal control and illicit drug use in the Netherlands

Dirk Kruijt
Democratie met breuklijnen
Latijns Amerika in de afgelopen 40 jaar

Dirk Kruijt, Paul van Lindert & Otto Verkoren (editors)
State & development
Essays in honour of Menno Vellinga

Knud S. Larsen, Kees van der Veer, Reidar Ommundsen, Krum Krumov
Organizational Behavior in a Discontinuous World
Managerial and Workers Perspectives

Knud S. Larsen, Reidar Ommundsen & Kees van der Veer
Being Human: Relationships and You
A Social Psychological Analysis

Marcin Lewinsky
Internet Political Discussion Forums as an Argumentative Activity Type


Jaïr van der Lijn
Walking the tightrope
Do UN peacekeeping operations actually contribute to durable peace?

Elisabeth Lissenberg
Straffen, vrouwen en moraal
Een selectie uit het werk van prof.dr. Elisabeth Lissenberg

Henny Lodewijks
Violence Risk Assessment in Adolescents in the Dutch Juveniles Justice System
Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY

Ruud van der Meulen
Brug over woelig water
Lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kennissenkringen en veralgemeend vertrouwen

Christiaan Monden
Education, inequality and health
The impact of partners and the life course

Annette van der Mooren
Wat een meisje weten moet
Een studie naar Yes en haar lezeressen

Ton Nabben, Annemieke Benschop & Dirk J. Korf
Antenne 2005
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Ton Nabben, Annemieke Benschop & Dirk J. Korf
Antenne 2006
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Ton Nabben, Larissa Quaak & Dirk J. Korf
NL.Trendwatch 2004-2005
Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland

Ton Nabben, Annemieke Benschop & Dirk J. Korf
Antenne 2004
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Ton Nabben, Sanna Koet, Dirk J. Korf
NL.Trendwatch 2006-2007
Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland

Ton Nabben, Jennifer Doekhie, Dirk J. Korf
Buitenstaander en Bondgenoot
De werkbeleving van portiers in de Amsterdamse binnenstad

Ton Nabben, Annemieke Benschop & Dirk J. Korf
Antenne 2007
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Ton Nabben, Annemieke Benschop, Dirk J. Korf, Floor van Bakkum, Jaap Jamin
Antenne 2009
Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers

Ton Nabben, Jennifer Doekhie, Dirk Korf, Marijn Everartz
Beleving van werkstraf in de buurt door jeugdigen


Ton Nabben & Dirk J. Korf
Ketamine


Ton Nabben, Jennifer Doekhie, Dirk J. Korf
Uit de Schaduw


Ton Nabben & Dirk J. Korf
De combi-roes
Gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, XTC en amfetamine

Ton Nabben
High Amsterdam
Ritme, roes en regels in het uitgaansleven

Ton Nabben & Dirk J. Korf
NL.Trendwatch
Gebruikersmarkt uitgaansdrugs in Nederland 2003

Ineke Nagel
Cultuurdeelname in de levensloop


Marinda van Niekerk
Persisting Advocates
The unheard stories of adolescents infected with and/or affected by HIV/AIDS

Chijs van Nieuwenhuizen
Tegen beter weten in?
Behandeling van jeugdigen met een delictvoorgeschiedenis en ernstige psychiatrische problematiek.

Gery Nijenhuis, Annelet Broekhuis & Guus van Westen
Space and place in development geography
Geographical perspectives on development in the 21st century

Carol van Nijnatten & Selma Sevenhuijsen
Dubbelleven
Nieuwe perspectieven voor kinderen na echtscheiding

Kees Nuijten, Jan Scheffer
Psychoanalyse & toneel


Jacobijn Olthoff
A dream denied
Teenage girls in migrant popular neighbourhoods, Lima, Peru

Otmane Ait Ouarasse
What immigration does to young people
The psychological acculturation of Moroccans in the Netherlands

Wil Pansters & Arij Ouweneel (eds.)
Region, state and capitalism in Mexico
Nineteenth and twentieth centuries

Wil G. Pansters
The Troubled Triangle
Unraveling the Linkages between Inequaliy, Pluralism and Environment

Bowen Paulle
Anxiety and intimidation in the Bronx and the Bijlmer
An ethnographic comparison of two schools

Huib Pellikaan & Joop van Holsteyn (red.)
Verkiezing van het Europese Parlement 10 juni 2004
Verkiezingsprogramma's met cd-rom

Kateryna Pishchikova
Lost in Translation
USAID assistance to democracy building in post-communist Ukraine

Anne-Rigt Poortman
Socioeconomic causes and consequences of divorce


Paul Prinsen Geerligs
Under-utilized approaches to control anaemia in developing countries


Renée de Reuver
Manager en conflict
De constructie en evaluatie van de Test voor het hanteren van alledaagse organisatieconflicten (TOC)

Madeleine J.N. Rijckmans
Positioning the individual in health care
A typology of the demand-oriented and demand-driven approaches

Heleen Riper, Dirk J. Korf & Marleen Swenne
Pil en praktijk
Combinatietherapie en hiv-positieve druggebruikers

Amelia Román
Deviating from the standard
Effects on labor continuity and career patterns

Dieneke de Ruiter
The Merry-Go-Round of Disadvantage
Educational Policy and Integration in Segregated Schools

Bridgett Sass
Creating systems of symbolic order
UWC students' tactics to stay safe from potential violence

Willie Scharwächter
Communiceren met allochtone patiënten en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst


Ben Schennink & Gemma van der Haar (eds)
Working on Peace-Building and Conflict Prevention
Experiences and dilemmas of Dutch NGOs

Jos Schols
De toekomst van de chronische zorg, ...ons een zorg?
Van oude structuren, de dingen, die voorbijgaan...

Sandra Schruijer
Multi-organizational partnerships and cooperative strategy


Paul van Seters, Bas de Gaay Fortman, Arie de Ruijter (eds.)
Globalization and its new divides
Malcontents, recipes, and reform

Bert Slagmolen
ICT en het gekluisterde denken
Een methodische strategie voor de waardering van narratieven over ICT

Christian Steglich
The framing of decision situations
Automatic goal selection and rational goal pursuit

A.P.M. van Strien
Empathie


Arno Tausch (with Chr. Bischof & K. Mueller)
Muslim Calvinism
Internal security and the Lisbon Process in Europe

Arno Tausch
The city on the hill?
The Latin Americanization of Europe and the lost competition with the U.S.A.

Keyan G. Tomaselli
Where global contradictions are sharpest
Research stories from the Kalahari

Helga de Valk
Pathways into Adulthood
A comparative study on family life transitions among migrant and Dutch youth

Saloshna Vandeyar and Thirusellvan Vandeyar (Eds.)
The Constitution, Negotiation and Representation of Immigrant Student Identities in South African Schools


Saloshna Vandeyar
Hyphenated Selves
Immigrant identities within education contexts

René Veenstra
Leerlingen, klassen, scholen
Prestaties en vorderingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Marcel Veenswijk
The dynamics of cultural change in public organisations


Marcel Veenswijk
Public Entrepreneurs, Private Adventurers
Organizational Change and Identity in the New Organization

Kees van der Veer, Ake Hartmann & Harry van den Berg (Eds.)
Multidimensional Social Science
An inclusive approach to social position and inequality

Maaike van der Velden-Donkers
Does talking make a difference?
The effect of social interaction on anticipatory distress

Marc Verboord
Moet de meester dalen of de leerling klimmen?
De invloed van literatuuronderwijs en ouders op het lezen van boeken tussen 1975 en 2000

Gerda Verkerk
Postpartum depression
Detection and prevention through intervention

V.M.M. Verlinde & J.A.J. Luijten
Op weg naar excellentie
Zingeving als sleutel tot resultaatgericht veranderen

Peter Verstraten, Sjef Houppermans, Marc de Kesel
Tussen Orpheus en Freud
Over Psychoanalyse & Muziek

Jochem van der Waals
Co2-reduction in housing
Experiences in building and urban renewal projects in the Netherlands

Ahmed A. Wadee, Moyra Keane, Tony Dietz, Driekie Hay
Effective PhD supervision
Mentorship and Coaching

Immanuel Wallerstein & Armand Clesse (eds.)
The world we are entering 2000 - 2050


Karin Wesselink, Dirk J. Korf Smail Ettalhaoui
Stapelen en doorpakken
Marokkaanse studenten in Amsterdam

Johan van Wilsem
Crime and context
The impact of individual, neighborhood, city and country characteristics on victimization

Philip Wotschack
Household Governance and Time Allocation
Four studies on the combination of work and care

Marije Wouters, Dirk J. Korf, Bas Kroeske
Harde aanpak, hete zomer
Een onderzoek naar de ontmanteling van hennepkwekerijen in Nederland

Marije Wouters, Jennifer Doekhie, Dirk J. Korf, Annemieke Benschop
Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden
Tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

Marije Wouters, Annemieke Benschop, Dirk J. Korf
Flevomonitor 2005
Kwetsbare groepen en huiselijk geweld

Mohammed Ahmed Yassin
Diagnosis of tuberculosis in developing countries in the era of high HIV transmission
Alternative approaches

Andrés Gregor Zelman
Mediated communication and the evolving science system
Mapping the network architecture of knowledge production

Corien van Zweden
Het touwtje uit de brievenbus
Verhalen over veiligheid in Amsterdam