Vrijspraak

(NOS Nieuws) 6 oktober 2010 - Ina Post is na jaren vrijgesproken van moord. Tot drie keer toe bekende ze in 1986 een bejaarde vrouw om het leven te hebben gebracht. Ze werd daarvoor veroordeeld en zat zes jaar in de gevangenis. Ten onrechte, vindt het gerechtshof.


NOS Nieuws

(RTL Nieuws) - "Ik mag eindelijk met mijn leven beginnen." Dat was één van de eerste reacties van een zichtbaar geëmotioneerde Ina Post, nadat de rechter in Den Bosch haar vrij had gesproken voor de moord op een bejaarde vrouw in 1986.Met de vrijspraak komt een einde aan een juridische strijd van 24 jaar, waarin Post heeft geprobeerd haar onschuld bewezen te krijgen. Maar volgens Post waren het 24 jaar aan tegenslagen en durfde ze niet meer te verwachten dat het vonnis nu in haar voordeel uit zou kunnen pakken.
Sterker nog, tot aan het eind van de herziening in de rechtbank in Den Bosch, had Post het gevoel dat het weer fout voor haar zou aflopen, zo verklaarde ze na afloop tegenover onze verslaggeefster. "Pas na de vrijspraak kwam de opluchting", aldus Post. "Dit betekent vrijheid, absolute vrijheid. Ik heb me altijd gevangen gevoeld door hetgeen waar ik voor veroordeeld was."
Lees meer op RTL Nieuws

OM eist opnieuw zes jaar cel voor Ina Post

(De Volkskrant) 20 September 2010 - Het Openbaar Ministerie wil dat het gerechtshof in Den Bosch de eerdere veroordeling van zes jaar gevangenisstraf voor Ina Post opnieuw oplegt. Haar strafzaak is weliswaar heropend door de Hoge Raad, op grond van grote twijfel over haar bekentenissen, maar ze is wel degelijk schuldig, meent justitie.

De aanklaagster zei vanochtend dat ze er ondanks nader onderzoek niet aan twijfelt dat Post in 1986 een bejaarde vrouw om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer, de 89-jarige mevrouw Kolstee, woonde in het bejaardentehuis in Leidschendam waar de verdachte werkte. 'Post heeft drie keer bekend, stelt het OM. Ze beschikte over kennis die alleen bekend kan zijn bij de dader.'

Na haar veroordeling heeft de verdachte de Hoge Raad tot vijf keer toe verzocht haar zaak te heropenen, wat in 2009 uiteindelijk lukte. Het hoogste rechtscollege stelde toen vast dat het moment van overlijden van het slachtoffer achteraf onjuist is. Dat zou ingrijpende gevolgen hebben: alibi's van eventuele andere verdachten kloppen niet en de bekentenissen stemmen niet overeen met de feiten.

Post heeft haar celstraf, zes jaar wegens doodslag en valsheid in geschrifte, allang uitgezeten. Haar bekennende verklaringen trok ze in 1986 binnen enkele dagen weer in. Sindsdien houdt ze vol dat ze onschuldig is en strijdt ze voor rehabilitatie.
Lees verder op Volkskrant.nl

Aangedane Ina Post: ik ben een bange vrouw

(NRC Handelsblad) 23 september 2010 - Ina Post stond vanochtend zeer geëmotioneerd voor de rechter. "Ik heb de afgelopen 24 jaar niets anders gedaan dan in mezelf te zoeken waarom, waardoor en waarvoor ik iets heb bekend wat ik niet gedaan heb. Ik ben een bange vrouw die zocht naar de makkelijkste weg om weg te komen van mensen die mij bang maakten.”

Dat zei Post vanmorgen voor het gerechtshof in Den Bosch op de laatste zittingsdag van een herzieningszaak om de moord op een 89-jarige vrouw in het verzorgingstehuis waar Post werkte. In haar laatste woorden zei Post dat ze 24 jaar gevochten heeft. Ze werd in 1987 tot zes jaar cel veroordeeld. Volgens een deskundigenrapport uit 2008 zijn er tijdens haar proces indertijd veel fouten gemaakt, waarop de Hoge Raad zei dat het proces overnieuw moest.

"U, rechter, zei dat er meer is in het leven dan deze zaak alleen”, vertelde Post zeer aangedaan. „Dat weet ik, maar zo lang u denkt dat ik in staat ben een moord te plegen, moet ik vechten. Moord is het ergste waar een mens van beschuldigd kan worden. Het is voor mij heel belangrijk dat mensen niet denken dat ik een slecht mens ben."

De verdediging van Ina Post hekelde de starre houding („tunnelvisie”) van het Openbaar Ministerie, die stelt dat Post de hoogbejaarde vrouw wél heeft vermoord. De uitspraak is over dertien dagen.
Lees verder op NRC.nl

Politiejournaal in zaak Ina Post gevonden

Maart 2010 - Tijdens nieuw onderzoek in de herzieningszaak tegen bejaardenverzorgster Ina Post is een jarenlang zoek gewaand politiejournaal teruggevonden. Het politiejournaal bevat informatie over alle handelingen die zijn verricht tijdens het politieonderzoek in 1986. Het ressortsparket van het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Advocaat Geert-Jan Knoops vraagt al jaren om toevoeging van het gevonden politiejournaal aan het dossier van de strafzaak. In het archief waar de stukken van de zaak waren opgeslagen werd het document niet teruggevonden.
Een nieuwe zoektocht door de Rijksrecherche leverde onverwachts resultaat op, meldde een justitiewoordvoerster. Het politiejournaal is gevonden in een politiearchief, samen met niet nader omschreven bescheiden. Kopieën zijn verstrekt aan Knoops en aan het gerechtshof in Den Bosch, dat de zaak opnieuw bekijkt. Er is onderzoek ingesteld naar de wijze van archivering van de stukken.
Knoops kon woensdag nog niet ingaan op de inhoud van het journaal. Hij hoopt dat het document informatie bevat over het verloop van de verhoren, liet hij desgevraagd weten. Post zegt dat ze haar betrokkenheid onder druk heeft bekend.De zaak tegen haar gaat op 31 mei verder met het verhoor van deskundigen.
Nu.nl

Groeiende twijfel aan bekentenis Ina Post

Januari 2010 - Over de bekentenis van bejaardenverzorgster Ina Post over haar betrokkenheid bij de dood van een oude inwoonster van een verzorgingshuis in Leidschendam in 1986, zijn vrijdag nieuwe vragen ontstaan. Behalve onduidelijkheid over het tijdstip van overlijden, wat reden vormde om de zaak te heropenen, wees een forensisch patholoog vrijdag op zware verwondingen in de nek van het slachtoffer. Die kunnen 'onwaarschijnlijk' zijn veroorzaakt door wurging met een snoer op de wijze zoals Post bekende.

Ook kan de NFI-deskundige moeilijk geloven dat de veroordeelde Post de hoogbejaarde vrouw door de kamer heeft gesleept, zoals ze heeft verklaard. De inmiddels 53-jarige Ina Post werd in 1987 veroordeeld tot zes jaar celstraf voor doodslag en voor het vervalsen van twee kascheques van het slachtoffer. Haar zaak werd vorig jaar op advies van de zogenoemde twijfelcommissie CEAS door de Hoge Raad heropend.
De NFI-deskundige herhaalde vrijdag dat het slachtoffer mogelijk (veel) eerder is gestorven dan Post bekende. Hij benadrukte dat vele omstandigheden van invloed zijn op een schatting van dat moment.
Nu.nl


21 april 2009: Zaak-Ina Post waarschijnlijk heropend

De zaak-Ina Post, over een bejaardenverzorgster die in 1987 in hoger beroep tot zes jaar cel werd veroordeeld voor het doden van een 89-jarige vrouw uit Leidschendam, moet opnieuw worden beoordeeld. Dat adviseert de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Als de Hoge Raad hiermee op 30 juni instemt, moet een gerechtshof de zaak opnieuw beoordelen.
De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken concludeerde ruim een jaar geleden dat de zaak moest worden heropend omdat in het onderzoek grote fouten zijn gemaakt. Uit onderzoek van de commissie bleek onder meer dat het slachtoffer veel eerder moet zijn overleden dan Post heeft gezegd en dat het niet mogelijk was dat zij het slachtoffer, zoals ze zelf heeft verklaard, met één hand door verwurging met een elektriciteitssnoer heeft omgebracht.
De advocaat-generaal komt op grond van nader onderzoek tot dezelfde conclusie als de commissie, namelijk dat de bekentenis van Post onjuist was. Ook Posts bekentenis dat ze gestolen kascheques had verzilverd is niet geloofwaardig, denkt de advocaat-generaal. Hij heeft een 'ernstig vermoeden' dat de rechter Post zou hebben vrijgesproken van doodslag als hij deze feiten had gekend.
Trouw


Advies Hoge Raad om zaak-Ina Post te herzien

Intern onderzoek bij justitie doet een tweede grote strafzaak wankelen. Terwijl het hof in Arnhem de veroordeling van Lucia de B. opnieuw beoordeelt, krijgt de Hoge Raad vanochtend het advies ook de strafzaak tegen bejaardenverzorgster Ina Post te herzien. In 1987 werd zij tot 6 jaar cel veroordeeld wegens doodslag. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad zegt dat er twee nieuwe feiten gevonden zijn die tot vrijspraak van Post hadden geleid als de rechter ervan had geweten.
De advocaat-generaal meent, net als de Commissie Evaluatie Afgedane Strafzaken, dat Post destijds een valse bekentenis heeft afgelegd. Niet alleen over de doodslag op een bejaarde, ook over de vervalsing van cheques. Gebleken is dat het slachtoffer eerder is overleden dan bij haar bekentenis past. Ook lijkt het niet goed mogelijk dat Post haar met één hand en een snoer zou hebben gewurgd. Vier eerdere verzoeken van Post om haar strafzaak te herzien wees de Hoge Raad af. De CEAS werd ingesteld nadat in de Schiedammer parkmoord en de Puttense moordzaak was gebleken dat onschuldigen waren veroordeeld.
NRC Handelsblad


Advocaat: 'Advies is mijlpaal voor Ina Post'

De voormalig bejaardenverzorgster Ina Post uit Leidschendam heeft blij, maar gereserveerd gereageerd op het advies van advocaat-generaal Vellinga om haar zaak te heropenen.Dat zei haar advocaat Geert-Jan Knoops woensdag op Radio West. Advocaat-generaal Vellinga wil dat de geruchtmakende zaak uit 1987 heropend wordt. Volgens hem zijn er nieuwe feiten die de ex-bejaardenverzorgster uit Leidschendam vrijpleiten van de moord op een patiënt. Post werd tot zes jaar cel veroordeeld voor het doden van de bejaarde vrouw.
'Ze is al 22 jaar bezig om eerherstel te krijgen en heeft al die tijd veel teleurstellingen vanuit het rechtssysteem moeten verwerken', aldus Knoops. 'Maar dit is een belangrijke eerste stap in een goede richting en een mijlpaal in die 22 jaar voor haar.'
Knoops vindt het moeilijk te voorspellen of de Hoge Raad het advies overneemt, maar volgens de strafpleiter leert de praktijk dat de Hoge Raad dat in de meeste gevallen wel doet. Strafjurist Ybo Buruma verwacht dat de Hoge Raad de zaak-Ina Post zal heropenen. Dat zei de voorzitter van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) dinsdag op Radio West.
Radio TV West


26 maart 2008

In het procesverbaal van de politie dat naar justitie is gegaan inzake de zaak Ina Post wordt o.a. de schrijfproef genoemd als reden voor arrestatie. Uit een brief die wij ontvingen blijkt dat het handschrift van Ina niet het enige was dat een beetje leek op dat van degene die de gestolen cheques had ingevuld.

Uit brief d.d. 25 maart 2008:

"Nieuw?

Op pagina 13 van het politiedossier wordt het vergelijkende handschriftonderzoek beschreven waaraan 8 personen hebben deelgenomen.

Als conclusie wordt halverwege genoemde pagina vermeld:

“Na bestudering van het vergelijkingsmateriaal van alle personen, bleek de schriftexpert, dat in het handschrift van: Clazina Maria Post, geboren te Delft op 14 mei 1956, wonende te ( ... ) een aantal overeenkomsten in algemene kenmerken werden aangetroffen. Bij de andere personen werd geen enkele overeenkomst aangetroffen.

Deze laatste mededeling blijkt nu in strijd met de waarheid in het dossier te zijn opgenomen maar was de belangrijkste (en eigenlijk enige) grond voor de aanhouding van Ina Post.
De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken vermeld over dit onderwerp in zijn rapportage:

Overeenkomsten in algemene zin Op basis van de verklaring van Post en het interview met de schriftdeskundige lijkt evenwel aannemelijk dat er ten aanzien van meerdere personen overeenkomsten in algemene kenmerken werden geconstateerd. Immers uit de verklaring van Post blijkt dat ze een tweede schrijfproef heeft gedaan en uit het interview met de schriftkundige blijkt dat er daarna een meer specifieke schrijfproef heeft plaatsgevonden ten aanzien van drie personen, waaronder Post.

Verderop in de rapportage staat:

Uit andere interviews komt daarentegen naar voren dat er drie personen geselecteerd werden voor een specifieke schrijfproef. Dit gebeuren is niet in het proces-verbaal opgenomen, evenmin als het resultaat daarvan.

Ook de schriftkundige spreekt in het interview over een tweede schrijfproef, waaraan een selectie uit de eerste proef heeft deelgenomen. Die tweede schrijfproef was een specifieke, gerichte schrijfproef. Het onderzoek betrof drie personen die uit de eerste schrijfproef overbleven, vanwege een overeenkomst in algemene kenmerken. Uit het interview is gebleken dat twee van de drie zijn afgevallen omdat ze bij hen geen aanwijzingen vond en bij Post wel. De schriftkundige heeft geen verklaring opgemaakt over de tweede schrijfproef omdat haar daar niet om werd verzocht. De geïnterviewde verbalisanten konden over deze tweede schrijfproef geen nadere duidelijkheid geven.

Deze tweede schrijfproef vond pas plaats op 8 september 1986 na de aanhouding van Ina Post. De uitslag daarvan kna geen invloed hebben gehad op de gronden voor de aanhouding van Ina Post.
Er is dus in het procesverbaal gelogen om Ina Post tot verdachte te kunnen bestempelen.


Zaak Ina Post heropend

De commissie Posthumus wil dat de zaak tegen de bejaardenverzorgster Ina Post wordt heropend.
Volgens de commissie die afgesloten strafzaken onderzoekt, heeft het openbaar ministerie in het proces tegen de bejaardenverzorgster veel steken laten vallen.

Evaluatieonderzoek Ina Post afgerond op de website van het Openbaar Ministerie.

Zie verder: NOS Nieuws.

Zie verder: Herzieningsverzoek 2006


Pauw & Witteman

Uitzending van 27 september 2007: Ina Post en Dick Gosewehr te gast bij Pauw & Witteman.
Bekijk de uitzending hier
.


Peter R. de Vries

Artikel over het boek op de website van Peter R. de Vries
.