28 januari 2008

Afgelopen vrijdag 25 januari 2008 werd op het kantoor van Rozenberg Publishers een presentatie/bijeenkomst gehouden ter ere van de succesvolle verschijning van Tegendraads. Het laatste exemplaar van de eerste editie werd overhandigd aan Professor Arnold Heertje.9 januari 2008

"Het nieuwste boek Tegendraads van de Groningse ex-politiepsycholoog Harrie Timmerman, is er net als zijn vorige boek Het ware verhaal over Ina Post, eentje om in één adem uit te lezen. Het boek bevat een blik-in-de-keuken van een groot aantal geruchtmakende moordzaken, waaraan mijn programma de afgelopen jaren ook vaak aandacht heeft besteed, wat de herkenning groot maakt."
Peter R. de Vries over Tegendraads. Lees de hele bespreking op de website van Peter R. de Vries (boekenrubriek).

2 januari 2008

'Imago van politie is het belangrijkste...': interview met Harrie Timmerman in Metro.

27 december 2007

'Boek Timmerman kan politieonderzoeken schaden': Artikel in het Dagblad van het Noorden.

27 december 2007

"OM Groningen bekritiseert boek ex-politiepsycholoog": artikel op Elsevier.nl over de persverklaring van politie en OM.

27 december 2007

"Politie en justitie Groningen boos over boek": artikel in de Volkskrant.

27 december 2007

Persverklaring politie en OM Groningen op boek Timmerman
Lees de persverklaring hier.

24 december 2007

"NFI distantieert zich van boek 'Tegendraads'"

Van de website van het NFI:

"Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft kennis genomen van het verschijnen van het boek 'Tegendraads'. Het boek bevat een groot aantal feitelijke onjuistheden. Het NFI maakt bovendien bezwaar tegen het vermelden van namen van individuele medewerkers, vooral daar waar het gebeurt in de context van feitelijke onjuistheden die NFI-medewerkers ten onrechte persoonlijk in diskrediet brengen. Het NFI overweegt daarom juridische stappen tegen de auteur H. Timmerman en de uitgever van het boek 'Tegendraads'.
Het NFI heeft voorafgaand aan de publicatie aan zowel de heer Timmerman als de uitgever aangegeven dat na inzage van enkele passages meerdere feitelijke onjuistheden zijn aangetroffen. Het NFI heeft tevens bezwaar gemaakt tegen de vermelding van namen van individuele medewerkers in het boek. De medewerkers van het NFI voeren namens het NFI onderzoek uit en rapporteren daarover namens het NFI. Het NFI als instituut is volledig verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het werk van zijn medewerkers. Het vermelden van namen van individuele medewerkers, zeker in een context die feitelijke onjuistheden bevat en NFI-medewerkers ten onrechte diskwalificeert, is beschadigend en dient geen journalistiek doel. Om deze redenen overweegt het NFI juridische stappen.
Het NFI distantieert zich volledig van de beschreven kwalificaties van NFI-medewerkers in het boek over de Schiedammer Parkmoord en de beschuldiging fouten te hebben gemaakt. De gedegen politieke, juridische en wetenschappelijke evaluatie van deze zaak die heeft plaatsgevonden, bevestigt dit."

21 december 2007

Advocaat NFI stuurt brief naar Timmerman waarin staat dat het NFI zich beraadt op juridische stappen.

14 december 2007

Gesprek met Harrie Timmerman op Radio Rijnmond: "NFI verzweeg regelmatig DNA-sporen".

13 december 2007

Artikel in het Dagblad van het Noorden "Verzet tegen publicatie boek politiepsycholoog Timmerman" (PDF).

11 december 2007

Een interview met Harrie Timmerman in RTL Boulevard (RTL4 om 18.30 uur).

10 december 2007

NFI onderneemt verdere stappen.

Rozenberg Publishers heeft een brief van de advocaat van het NFI ontvangen waarin men dringend verzoekt om de namen van medewerkers van het NFI uit het boek te verwijderen.
"Ik verzoek en, voorzover nodig, sommeer u dan ook namens het NFI te voldoen aan het in de brief van 15 november 2007 gedane verzoek het noemen van de namen van medewerkers van het NFI in het boek "Tegendraads" achterwege te laten. Ter vermijding van misverstanden, reserveer ik alle rechten van het NFI in het onverhoopte geval u aan deze sommatie geen gevolg geeft en wijs u erop dat het NFI in dat geval Rozenberg Publishers en de heer H. Timmerman op grond van art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek hoofdelijk aansprakelijk houdt voor de gevolgen".

Om tot een verstandige keuze te kunnen komen heeft de uitgeverij de advocaat van het NFI gevraagd wat de grondslag is van de claim en waarom er mogelijk sprake is van "onrechtmatig handelen". Ook is het de uitgever niet duidelijk welke belangen van het NFI geschaad worden.

10 december 2007

Interview met Harrie Timmerman op nieuwssite Pressit.nu. Klik hier om het interview te bekijken.

10 december 2007

Interview met Harrie Timmerman in 4 in het Land.

10 december 2007

"Ex-agent wijst toch naar Andre de V."
Artikel in De Telegraaf.

8 december 2007

Artikel "Dader opgepakt ondanks politie" in De Telegraaf over de zaak Varscha Mohansingh.

6 december 2007

Maandag 10 december is Harrie Timmerman te gast in het radioprogramma Casa Luna van de NCRV.

5 december 2007

Stan de Jong besteedt op zijn website aandacht aan Tegendraads.
www.standejong.nl

5 december 2007

"Politie en OM nalatig in moordonderzoeken' door Rob Zijlstra in het Dagblad van het Noorden.
Download het artikel (PDF)

4 december 2007

'Politie Groningen rommelde in onderzoeken': artikel over Tegendraads in het Dagblad van het Noorden.

4 december 2007

Het Nederlands Forensisch Instituut maakt bezwaar tegen de publicatie van Tegendraads.
Op de website van het NFI staat het volgende te lezen:

NFI en boek 'Tegendraads'
20-11-2007
Den Haag, 20 november 2007 – In een artikel in dagblad 'Metro' van vandaag wordt aandacht besteed aan het nog te verschijnen boek 'Tegendraads' van de heer H. Timmerman, ex-politiepsycholoog.

In het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat het NFI bij de uitgeverij van het boek bezwaar heeft gemaakt tegen het vermelden van namen van individuele NFI-onderzoekers. Het NFI hecht hieraan, omdat NFI-medewerkers namens het NFI onderzoek uitvoeren en daarover rapporteren. Het NFI als instituut is volledig aanspreekbaar op het werk van zijn medewerkers. Het noemen van individuele namen dient daarom geen journalistiek doel, zo vindt het NFI.

Overigens heeft het NFI in de brief aan de uitgeverij ook melding gemaakt van het feit dat in een aantal toegestuurde passages uit het boek feitelijke onjuistheden staan met betrekking tot onderzoeken in twee zaken die door het NFI zijn uitgevoerd. Het NFI heeft zowel de uitgeverij als de auteur op de hoogte gebracht van deze feitelijke onjuistheden.

4 december 2007

In het RTV Noord programma NoordNu komt criminoloog/psycholoog Harrie Timmerman aan het woord. Timmerman werkte jarenlang voor het cold case-team van de politie in Groningen. In 2005 werd hij aan de kant geschoven, nadat hij aan de bel trok over misstanden bij justitie. Over zijn ervaringen schreef hij het boek Tegendraads.
Bekijk de uitzending van NoordNu (4 december 2007) op de pagina Uitzending gemist van RTV Noord

2 november 2007

In Argos een gesprek met Timmerman en anderen over diens ervaringen en de kwaliteit van het recherchewerk; over academische versus praktijk-ervaring, over eigenwijsheid en tunnelvisie.
Voor meer informatie en het beluisteren van de uitzending klik hier.